Welke onderdelen heeft GoInCtrl?

Onderdelen

De onderhoudsapplicatie GoInCtrl bestaat uit de volgende onderdelen:

- Locaties en objecten

- Planning

- Analyses

- Resource

- Accountbeheer 

Onderdelen


Locaties & objecten

In het onderdeel Locaties en objecten vindt u een overzicht van alle locaties, objecten, componenten, instructies, acties en materialen die van toepassing zijn binnen een machinepark. De locatie geeft aan waar het object staat, het kan zijn dat er ook sprake is van een sublocatie. Het object is de machine en de componenten zijn de onderdelen van de machine. Elk component van het object moet onderhouden worden. De instructies geven aan wanneer en welk onderhoud moet plaatsvinden. Binnen de instructies bevinden zich acties en materialen die tijdens het onderhoud toegepast moeten worden. Op deze manier kunt u het hele machinepark in de applicatie GoInCtrl plaatsen.


Planning

In het onderdeel Planning vindt u een overzicht van de statussen van alle onderhoudsactiviteiten binnen het productiebedrijf. U kunt bijvoorbeeld zien welke instructies ingepland moeten worden, welke in behandeling en afgerond zijn. Daarnaast is het mogelijk om in dit onderdeel checklists aan te maken en te verwerken. De checklist is een handig hulpmiddel dat u kunt gebruiken tijdens het onderhoud of een inspectie. De checklist bevat een overzicht van alle acties die per component van een object uitgevoerd moeten worden. Naast de acties staan de materialen, hoeveelheden en meetwaarden op de checklist. Ook kunt u zien of de actie uitgevoerd moet worden wanneer de machine tijdens of buiten bedrijf is en hoeveel tijd hier voor is gereserveerd. 


Analyses

In het onderdeel Analyses kunt u meetwaarde(n) toevoegen, meetwaarden uploaden en een analyse selecteren. Daardoor kunt u bij dit onderdeel informatie vinden over de waarden van de olie analyses. Het is ook mogelijk om van verschillende componenten de resultaten van de olie analyses op een later moment op te vragen. Ten slotte kunt u hier de gemaakte kosten in een maand- of jaaroverzicht vinden. Zo wordt voor u inzichtelijk of de gemaakte kosten binnen of juist buiten het vastgestelde budget vallen.


Resource

In het onderdeel Resource vindt u de gegevens, kennis, vaardigheden en gevolgde cursussen van de werknemer. Bij het inplannen van een instructie kan er dus rekening worden gehouden met de kennis en vaardigheden van de uitvoerende werknemer. Op deze manier worden de werknemers met de juiste kennis en vaardigheden ingezet bij het uitvoeren van de geplande instructies en acties.