PRIVACYVERKLARING GoInCtrl

Dit is de privacyverklaring van GoInCtrl, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08226358. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door GoInCtrl door middel van het klantensysteem, de verwerkingen via onze website en het eventuele gebruik van cookies. 

GoInCtrl respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Re-data Solutions. U dient zich ervan bewust te zijn dat GoInCtrl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan om bij het (via onze websites) benaderen van een website van een derde partij telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS


Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van GoInCtrl vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van GoInCtrl en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door GoInCtrl worden gebruikt om u te informeren over GoInCtrl diensten, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door GoInCtrl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.


Bewaartermijn
GoInCtrl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. GoInCtrl kan gebruik maken van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites van GoInCtrl geen cookies ontvangt.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van GoInCtrl. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig via deze website te raadplegen.


GoInCtrl
Burenweg 14
7621 GX Borne


E-mailadres: info@goinctrl.nl
Telefoonnummer:  +31 (0)53 4781 817